Internetiturunduse päring

Siia kirjuta täpsemalt ettevõtte olemusest ja eesmärkidest. Millised on turundustegevuse eesmärgid ja milliseid vahendeid olete kasutanud nende saavutamiseks?
Eelarve suurusjärk on oluline kuna internetiturundus vajab jooksvat tööd siis oleks siinkohal hea välja tuua nt. nädala või kuu eelarve.
Siia tuleks ära märkida, mis mahus oled nõus ise turundusprotsessis osalema. Internetiturundus nõuab koostööd ettevõtte ja turundaja vahel. Omapoolne panus on näiteks sotsiaalmeedias või blogides postituste loomine ja avaldamine, analüüsidel abistamine, sisuloome jne.
Siia võid välja tuua küsimusi ja mõtteid, mis sul seoses internetiturundusega on tekkinud. Kirjutada ka oma ootustest internetiturunduselt ja turundajalt.